Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 9 Issue 2 Part B

2023, Vol. 9 Issue 2, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ನೆಲೆಗಳು
ಡಾ. ಚೆಲುವರಾಜು
Pages: 81-83  |  Viewed: 49  Downloaded: 23
India
2
ಅಂತರ್ಗತ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧಾರಣಶಕ್ತಿ (Inherent Subtle Retentivity): ನಿಖರ ಉತ್ತರ!
ಡಾ: ಸತೀಶ್. ಎಲ್.ಎ
Pages: 84-89  |  Viewed: 79  Downloaded: 52
India
3
ಕನ್ನಡ ಮಹಿಳಾ ಚಿಂತನ ಸಾಹಿತ್ಯ - ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
Dr. Arunakumari BN
Pages: 90-93  |  Viewed: 76  Downloaded: 34
India
4
ಅಧಿಕಾರ ಅಧೀನತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಿಲೆಟ್ ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ಳ ಸೆಕ್ಷÄಯಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕೃತಿಯ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಅನುವಾದಕರು; ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್ ಎಸ್
ಡಾ. ಅನುಪಮ ಎಚ್ ಎಸ್
Pages: 94-97  |  Viewed: 52  Downloaded: 27
India
5
ಅನುವಾದಿತ ನಾಟಕ ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ರವರ - ದೊರೆ ಈಡಿಪಸ್
ಡಾ. ಜಿ ದಿನಕರ
Pages: 98-103  |  Viewed: 256  Downloaded: 230
India
6
ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್‌ನ ದಿ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ಅನುವಾದ ಕುವೆಂಪುರವರ “ಬಿರುಗಾಳಿ” ನಾಟಕದ ವಿಶ್ಲೇಷu
ಮೌಲಿಕ. ಆರ್
Pages: 104-107  |  Viewed: 53  Downloaded: 22
India
7
‘ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಒಂದು ಅವಲೋಕನ’
ನಾಗರಾಜ ಎನ್
Pages: 108-113  |  Viewed: 159  Downloaded: 54
India
8
ಬಸಪ್ಪಶಾಸ್ತಿçಗಳ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್.ಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಬಿ.ಪಿ
Pages: 114-115  |  Viewed: 57  Downloaded: 19
India
9
ಅನುವಾದಿತ ಆತ್ಮಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವೇದನೆಗಳ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳು
ಡಾ. ಸತೀಶ್ ಎಪಿ, ಡಾ. ರಾಜೇಶ್ ಬೆಜ್ಜಂಗಳ
Pages: 116-121  |  Viewed: 159  Downloaded: 40
India
10
ಕುವೆಂಪು ಅವರ ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರನ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್‍ನ ಪುನ:ಸೃಷ್ಟಿ
ಡಾ. ಲಾವಣ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.
Pages: 122-125  |  Viewed: 75  Downloaded: 48
India
11
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ನಾಗವರ್ಮನ ಸ್ವೋಪಜ್ಞತೆ
ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ, ಪ್ರೊ. ವನಜಾಕ್ಷಿ ಹಳ್ಳಿಯವರ
Pages: 126-130  |  Viewed: 47  Downloaded: 20
India
12
ಅನುವಾದದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾರಗಳು
ಡಾ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಟಿ.
Pages: 131-133  |  Viewed: 58  Downloaded: 27
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research