Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 9 Issue 2 Part B

2023, Vol. 9 Issue 2, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ನೆಲೆಗಳು
ಡಾ. ಚೆಲುವರಾಜು
Pages: 81-83  |  Viewed: 20  Downloaded: 10
India
2
ಅಂತರ್ಗತ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧಾರಣಶಕ್ತಿ (Inherent Subtle Retentivity): ನಿಖರ ಉತ್ತರ!
ಡಾ: ಸತೀಶ್. ಎಲ್.ಎ
Pages: 84-89  |  Viewed: 50  Downloaded: 39
India
3
ಕನ್ನಡ ಮಹಿಳಾ ಚಿಂತನ ಸಾಹಿತ್ಯ - ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
Dr. Arunakumari BN
Pages: 90-93  |  Viewed: 29  Downloaded: 12
India
4
ಅಧಿಕಾರ ಅಧೀನತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಿಲೆಟ್ ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಟ್ ಮಿಲೆಟ್ ಳ ಸೆಕ್ಷÄಯಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕೃತಿಯ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಅನುವಾದಕರು; ಶ್ರೀಮತಿ ಎಚ್ ಎಸ್
ಡಾ. ಅನುಪಮ ಎಚ್ ಎಸ್
Pages: 94-97  |  Viewed: 17  Downloaded: 9
India
5
ಅನುವಾದಿತ ನಾಟಕ ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ರವರ - ದೊರೆ ಈಡಿಪಸ್
ಡಾ. ಜಿ ದಿನಕರ
Pages: 98-103  |  Viewed: 38  Downloaded: 28
India
6
ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್‌ನ ದಿ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ಅನುವಾದ ಕುವೆಂಪುರವರ “ಬಿರುಗಾಳಿ” ನಾಟಕದ ವಿಶ್ಲೇಷu
ಮೌಲಿಕ. ಆರ್
Pages: 104-107  |  Viewed: 23  Downloaded: 8
India
7
‘ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಒಂದು ಅವಲೋಕನ’
ನಾಗರಾಜ ಎನ್
Pages: 108-113  |  Viewed: 41  Downloaded: 15
India
8
ಬಸಪ್ಪಶಾಸ್ತಿçಗಳ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್.ಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಬಿ.ಪಿ
Pages: 114-115  |  Viewed: 26  Downloaded: 5
India
9
ಅನುವಾದಿತ ಆತ್ಮಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವೇದನೆಗಳ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳು
ಡಾ. ಸತೀಶ್ ಎಪಿ, ಡಾ. ರಾಜೇಶ್ ಬೆಜ್ಜಂಗಳ
Pages: 116-121  |  Viewed: 41  Downloaded: 11
India
10
ಕುವೆಂಪು ಅವರ ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರನ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್‍ನ ಪುನ:ಸೃಷ್ಟಿ
ಡಾ. ಲಾವಣ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.
Pages: 122-125  |  Viewed: 29  Downloaded: 20
India
11
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ನಾಗವರ್ಮನ ಸ್ವೋಪಜ್ಞತೆ
ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ, ಪ್ರೊ. ವನಜಾಕ್ಷಿ ಹಳ್ಳಿಯವರ
Pages: 126-130  |  Viewed: 17  Downloaded: 8
India
12
ಅನುವಾದದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾರಗಳು
ಡಾ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಟಿ.
Pages: 131-133  |  Viewed: 19  Downloaded: 7
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research