Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 9 Issue 2 Part A

2023, Vol. 9 Issue 2, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ
Dr. Poornima Dhamannavar
Pages: 01-06  |  Viewed: 116  Downloaded: 87
India
2
ಜಂಬುನಾಥ ಕಂಚ್ಯಾಣಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ
ಸತ್ಯಶೃತಿ ಎಂ
Pages: 07-09  |  Viewed: 74  Downloaded: 35
India
3
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು: ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ (2009-10 ರಿಂದ 2018-19)
ಡಾ. ಕಲಾವತಿ.ಹೆಚ್.ಕೆ, ಡಾ. ಗೋಪಾಲ.ಎಸ್, ಡಾ. ಎಂ.ರಾಚಪ್ಪಾಜಿ
Pages: 10-20  |  Viewed: 176  Downloaded: 40
India
4
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ
Dr. Rajeshwari S Matoli
Pages: 21-28  |  Viewed: 621  Downloaded: 589
India
5
ಅರ್ಜುನಪುರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃತಿ ‘ನಿಜವೋ ಸುಳ್ಳೋ ನಿರ್ಧರಿಸಿ’
ಡಾ. ಎಂ.ಬಿ. ಸುರೇಶ
Pages: 29-35  |  Viewed: 68  Downloaded: 34
India
6
ಭಾರತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ “ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ : ಗಿರಣಿ ವಿಸ್ತಾರ ನೋಡಮ್ಮ ತತ್ವಪದ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ”
ಡಾ. ಎನ್. ಆರ್ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಮಂಜುಳ ಎಲ್
Pages: 36-38  |  Viewed: 83  Downloaded: 47
India
7
21 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆ
ಸೌಮ್ಯ ಹಚ್ ಎಲ್
Pages: 39-43  |  Viewed: 102  Downloaded: 70
India
8
ಎಂ.ಎಲ್.ಶ್ರೀಕAಠೇಶಗೌಡರ ನಾಟಕಗಳ ರೂಪಾಂತರದ ಸ್ವರೂಪ
ಡಾ. ಸತೀಶ ಜಿ ನಾಯ್ಕ
Pages: 44-47  |  Viewed: 71  Downloaded: 35
India
9
ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ `ತೆರೆಗಳು’ ನಾಟಕ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಡಾ. ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಪಾಯ್ಸ್
Pages: 48-49  |  Viewed: 106  Downloaded: 62
India
10
ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಡಾ. ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಪಾಯ್ಸ್
Pages: 50-51  |  Viewed: 115  Downloaded: 83
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research