Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 9 Issue 2 Part A

2023, Vol. 9 Issue 2, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ
Dr. Poornima Dhamannavar
Pages: 01-06  |  Viewed: 74  Downloaded: 58
India
2
ಜಂಬುನಾಥ ಕಂಚ್ಯಾಣಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ
ಸತ್ಯಶೃತಿ ಎಂ
Pages: 07-09  |  Viewed: 35  Downloaded: 14
India
3
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳು: ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ (2009-10 ರಿಂದ 2018-19)
ಡಾ. ಕಲಾವತಿ.ಹೆಚ್.ಕೆ, ಡಾ. ಗೋಪಾಲ.ಎಸ್, ಡಾ. ಎಂ.ರಾಚಪ್ಪಾಜಿ
Pages: 10-20  |  Viewed: 87  Downloaded: 17
India
4
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ
Dr. Rajeshwari S Matoli
Pages: 21-28  |  Viewed: 312  Downloaded: 297
India
5
ಅರ್ಜುನಪುರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃತಿ ‘ನಿಜವೋ ಸುಳ್ಳೋ ನಿರ್ಧರಿಸಿ’
ಡಾ. ಎಂ.ಬಿ. ಸುರೇಶ
Pages: 29-35  |  Viewed: 26  Downloaded: 11
India
6
ಭಾರತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ “ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ : ಗಿರಣಿ ವಿಸ್ತಾರ ನೋಡಮ್ಮ ತತ್ವಪದ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ”
ಡಾ. ಎನ್. ಆರ್ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಮಂಜುಳ ಎಲ್
Pages: 36-38  |  Viewed: 42  Downloaded: 24
India
7
21 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆ
ಸೌಮ್ಯ ಹಚ್ ಎಲ್
Pages: 39-43  |  Viewed: 52  Downloaded: 35
India
8
ಎಂ.ಎಲ್.ಶ್ರೀಕAಠೇಶಗೌಡರ ನಾಟಕಗಳ ರೂಪಾಂತರದ ಸ್ವರೂಪ
ಡಾ. ಸತೀಶ ಜಿ ನಾಯ್ಕ
Pages: 44-47  |  Viewed: 27  Downloaded: 12
India
9
ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ `ತೆರೆಗಳು’ ನಾಟಕ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಡಾ. ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಪಾಯ್ಸ್
Pages: 48-49  |  Viewed: 69  Downloaded: 41
India
10
ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಡಾ. ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಪಾಯ್ಸ್
Pages: 50-51  |  Viewed: 63  Downloaded: 48
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research