Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 9 Issue 1 Part B

2023, Vol. 9 Issue 1, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
‘ಕೂರ್ಮಾವತಾರ’ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆ
ಡಾ. ಪದ್ಮನಾಭ
Pages: 75-79  |  Viewed: 225  Downloaded: 50
India
2
ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ
ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಚೌಗಲೆ, ಡಾ. ಅನಸೂಯ ಕ. ಕಾಂಬಳೆ
Pages: 80-83  |  Viewed: 94  Downloaded: 53
India
3
ತಾಂಬೂಲ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ
ಡಾ. ವಿನಾಯಕ ನಾಮಣ್ಣವರ
Pages: 84-90  |  Viewed: 74  Downloaded: 40
India
4
ದ್ಯುತಿ ಜಗತ್ತು: ತತ್ತ್ವ! ನಿತ್ಯತ್ತ್ವ!!
ಡಾ: ಸತೀಶ್ ಎಲ್.ಎ.
Pages: 91-97  |  Viewed: 380  Downloaded: 60
India
5
ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು
ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಕಾ. ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ, ಡಾ. ಬಿ.ಎಚ್. ಗುಜಲಾರ
Pages: 98-100  |  Viewed: 107  Downloaded: 73
India
6
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ: ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಹೆಚ್. ಸಿ. ಭವ್ಯ, ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಕಣಸೋಗಿ
Pages: 101-105  |  Viewed: 94  Downloaded: 47
India
7
ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ (ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ದಲ್ಲಿ ಭೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗಗಳು)
ಉಷಾ, ನವೀನಚಂದ್ರ ಬಿ
Pages: 106-116  |  Viewed: 245  Downloaded: 54
India
8
ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ತತ್ವಪದಗಳು
ಡಾ.ಜೆ.ಕರಿಯಪ್ಪ ಮಾಳಿಗೆ
Pages: 117-120  |  Viewed: 90  Downloaded: 43
India
9
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರ ತಲ್ಲಣಗಳು
ಡಾ. ಉಷಾದೇವಿ ಹಿರೇಮಠ
Pages: 121-124  |  Viewed: 80  Downloaded: 42
India
10
ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಡಾ.ಬಸ್ತಿಯಂ ಪಾಯ್
Pages: 125-127  |  Viewed: 70  Downloaded: 33
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research