Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 8 Issue 1 Part A

2022, Vol. 8 Issue 1, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು
ಡಾ.ಎನ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರೇಗೌಡ
Pages: 01-03  |  Viewed: 109  Downloaded: 65
India
2
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪುನಶ್ಚೇತನದ ಕುರಿತಂತೆ ಕೋವಿಡ್ - 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನ
ಡಾ. ನಾಗರಾಜ ಕೆ.ಸಿ., ದಿವ್ಯ ಎಂ. ಬಿ., ಪುರುಷೋತ್ತಮ
Pages: 04-18  |  Viewed: 724  Downloaded: 96
India
3
ರಾಗೌ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು-ನುಡಿಯ ಚಿಂತ£
Dr. NR Chandregowda and Girisha KN
Pages: 19-23  |  Viewed: 65  Downloaded: 29
India
4
ತಮಿಳು ಮಹಾಕವಿ ‘ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ’ ಅವರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರö್ಯದ ತುಡಿತ
ಡಾ. ಪುಷ್ಪ ಭಾರತಿ ಆರ್.ಎ.
Pages: 24-25  |  Viewed: 65  Downloaded: 23
India
5
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಡಾ.ಕೆ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ
Pages: 26-30  |  Viewed: 183  Downloaded: 60
India
6
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ; ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಂದು ಸಮರ್ಥನೆ
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ ಭೂಶಿ, ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಕಣಸೋಗಿ
Pages: 31-33  |  Viewed: 277  Downloaded: 37
India
7
PÀĪÉA¥ÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À°è C©üªÀåQÛUÉÆArgÀĪÀ zÁ±Àð¤PÀvÉ
Dr Roopa MP
Pages: 34-36  |  Viewed: 117  Downloaded: 77
India
8
ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆ
ಡಾ. ಎನ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರೇಗೌq
Pages: 37-41  |  Viewed: 110  Downloaded: 40
India
9
ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು : ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ
ಹೆಚ್. ಸಿ. ಭವ್ಯ, ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಕಣಸೋಗಿ
Pages: 42-45  |  Viewed: 72  Downloaded: 34
India
10
ವೀರಶೈವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣ
Suneetha BV
Pages: 46-49  |  Viewed: 136  Downloaded: 29
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research