Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2022, Vol. 8 Issue 1, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು
ಡಾ.ಎನ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರೇಗೌಡ
Pages: 01-03  |  Viewed: 14  Downloaded: 13
India
2
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪುನಶ್ಚೇತನದ ಕುರಿತಂತೆ ಕೋವಿಡ್ - 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನ
ಡಾ.ನಾಗರಾಜ ಕೆ.ಸಿ., ದಿವ್ಯ ಎಂ.ಬಿ., ಪುರುಷೋತ್ತಮ್
Pages: 04-18  |  Viewed: 254  Downloaded: 33
India
3
ರಾಗೌ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು-ನುಡಿಯ ಚಿಂತ£
Dr. NR Chandregowda and Girisha KN
Pages: 19-23  |  Viewed: 2  Downloaded: 1
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research