Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 10 Issue 1 Part B

2024, Vol. 10 Issue 1, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
ನಂದಿಹೋದ ಮನೆಯ ಬೆಳಕು
ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್. ಆರ್
Pages: 75-79  |  Viewed: 72  Downloaded: 68
India
2
भूमेः महत्वम्
Dr. Narayan KH
Pages: 80-83  |  Viewed: 85  Downloaded: 48
India
3
ಜಾಗತೀಕರಣದ ವಿರುದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ರೂಪಿಸಿದ ಹೋರಾಟಗಳು
ದಿನೇಶ.ಎನ್.ಎನ್. ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಆರ್.ಶಾನಿ
Pages: 84-88  |  Viewed: 47  Downloaded: 22
India
4
ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಧ್ವನಿಗಳು
ಜಿ. ಎಂ. ಹೇಮಲತ, ಡಾ. ಹೆಚ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್
Pages: 89-94  |  Viewed: 40  Downloaded: 35
India
5
ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು
ಡಾ.ಎಂ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ
Pages: 95-100  |  Viewed: 39  Downloaded: 33
India
6
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆ
ಡಾ. ಮಹಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ
Pages: 101-104  |  Viewed: 74  Downloaded: 44
India
7
ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಯನ್ ಅಥವಾ ಆದಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ನಿರ್ವಣೆ: ಒಂದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೋಟ
ನವೀನ್ ಕುಮಾರ. ಆರ್, ಡಾ. ಎಂ. ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ
Pages: 105-112  |  Viewed: 57  Downloaded: 32
India
8
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ
ಕುಮಾರ್. ಕೆ.
Pages: 113-122  |  Viewed: 57  Downloaded: 33
India
9
ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಚಿತ್ರಣ: ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ
ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಮ. ಜನಗೌಡ
Pages: 123-126  |  Viewed: 23  Downloaded: 21
India
10
ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸಂಘರ್ಷ
ಡಾ.ಡಿ.ರವಿ
Pages: 127-128  |  Viewed: 53  Downloaded: 23
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research