Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 9 Issue 4 Part C

2023, Vol. 9 Issue 4, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
ವೇದಾವತಿ ನದಿ ತೀರದ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇಧನೆಗಳು: ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ
Pages: 148-161  |  Viewed: 96  Downloaded: 57
India
2
ಧಾರವಾಡÀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು: ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ.
ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಸ್. ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ
Pages: 162-167  |  Viewed: 78  Downloaded: 42
India
3
ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನಶೀಲತೆ
ಡಾ. ರಾಮದಾಸ ಪ್ರಭು
Pages: 168-172  |  Viewed: 44  Downloaded: 36
India
4
ಸಿದ್ಧರಾಮನ ನಿಜ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ವಿಕಳಾವಸ್ಥೆಯ ಭಾವ
ಡಾ.ಕೆ.ಚಂದ್ರಕಾಂತ್
Pages: 173-176  |  Viewed: 30  Downloaded: 20
India
5
ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣರ ಬದುಕು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ – ದೇವದಾಸಿಯರ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣ
Karishma
Pages: 177-181  |  Viewed: 23  Downloaded: 15
India
6
ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು
ಡಾ.ಎಂ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ
Pages: 182-184  |  Viewed: 123  Downloaded: 49
India
7
ನೀಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯ ನೆರಳು ಹಾಗೂ ನೋವು ಒಂದು ಹೃದ್ಯಕಾವ್ಯ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆಯ ಚಹರೆ
ಡಾ. ಶ್ವೇತಾರಾಣಿ ಹೆಚ್
Pages: 185-187  |  Viewed: 37  Downloaded: 24
India
8
ಜನ್ನನ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ
ಮಹಾವೀರ ಜೈನ್
Pages: 188-193  |  Viewed: 33  Downloaded: 27
India
9
ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು
ಡಾ.ಎಂ.ಬಿ.ಸುರೇಶ
Pages: 194-197  |  Viewed: 72  Downloaded: 38
India
10
ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಯಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಕೃತಿಗಳ ಯೋಗದಾನ ಮತ್ತು ಮಹತ್ತ್ವ
ಕವಿತಾ ಬಿ
Pages: 198-202  |  Viewed: 80  Downloaded: 28
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research