Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 9 Issue 1 Part D

2023, Vol. 9 Issue 1, Part D
S. No. Title and Authors Name Country
1
ರಾಗೌ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂವೇದನೆ
ಗಿರೀಶ. ಕೆ.ಎನ್
Pages: 225-230  |  Viewed: 134  Downloaded: 47
India
2
ಕರಾವಳಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಂಡು ಬೂತೊಳು (ಉಪದೈವಗಳು)
Dr. Sanjeev R Nayak
Pages: 231-234  |  Viewed: 69  Downloaded: 37
India
3
ಬುದ್ದ ಭಾರತ: ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು
ಮಹೇಶ ಎ. ಎಸ್
Pages: 235-242  |  Viewed: 118  Downloaded: 63
India
4
“ನೂಲೋಲ್ಯಾಕ ಚೆನ್ನಿ”-ಒಂದು ನೋಟ
ಡಾ.ಚಂದ್ರಾವತಿ ಶೆಟಿ
Pages: 243-245  |  Viewed: 182  Downloaded: 43
India
5
ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀವಾದದ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು
Dr. Mudalagiriyaiah
Pages: 246-252  |  Viewed: 67  Downloaded: 32
India
6
ಕಿರಗೂರಿನ ಗಯ್ಯಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ
ವನಜಾಕ್ಷಿ ಎಂ.
Pages: 253-255  |  Viewed: 82  Downloaded: 45
India
7
ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು
ಡಾ. ನಾಗೇಶ್ ಆರ್
Pages: 256-258  |  Viewed: 105  Downloaded: 65
India
8
ಡಾ.ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅವರ ‘ಚಪ್ಪಲಿಗಳು’ ಕಥಾಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸ್ತ್ರೀಪರಚಿಂತನೆಗಳು
ಮಮತಾ
Pages: 259-261  |  Viewed: 741  Downloaded: 189
India
9
ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಹೇರೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠೇಶ್ವರ ಮಹಿಮೆ
ಡಾ. ಶರಣಪ್ಪ ಬಸವಂತ
Pages: 262-269  |  Viewed: 47  Downloaded: 18
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research