Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 8 Issue 1 Part B

2022, Vol. 8 Issue 1, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಏಕಲವ್ಯ: ಸಮಕಾಲೀನ ಆಶಯಗಳು
ಡಾ. ಕೆ ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ
Pages: 75-80  |  Viewed: 292  Downloaded: 40
India
2
ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ವೈಜನಾಥ
Pages: 81-83  |  Viewed: 55  Downloaded: 27
India
3
ಯುದ್ಧಗಳು: ಸೈನಿಕರ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆ
ಶಿವಕುಮಾರ ಆರ್
Pages: 84-87  |  Viewed: 56  Downloaded: 24
India
4
ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಬಂಬೂ ಬಜಾರಿನ ಮೇದರ ಒಳಾಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ)
ಎಂ.ಎನ್. ಜಯಶೀಲ
Pages: 88-91  |  Viewed: 57  Downloaded: 19
India
5
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ತುಲಾನಾತ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ
Dr. Shivappa
Pages: 92-95  |  Viewed: 58  Downloaded: 19
India
6
ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ವಿಮಶ್ಮೆ
ಡಾ.ಕೆ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ
Pages: 96-99  |  Viewed: 55  Downloaded: 19
India
7
ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಗಣಕೀಕರಣ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
ಡಾ.ಕೆ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ
Pages: 100-103  |  Viewed: 54  Downloaded: 20
India
8
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ
ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಕಣಸೋಗಿ
Pages: 104-109  |  Viewed: 346  Downloaded: 37
India
9
"ಶರಣ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ": ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ
ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ ಮೆಳವಂಕಿ
Pages: 110-112  |  Viewed: 61  Downloaded: 30
India
10
ಕನ್ನಡ ಮಹಾಭಾರತಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಬಗೆ
ಡಾ. ರವಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ
Pages: 113-116  |  Viewed: 79  Downloaded: 48
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research