Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 8 Issue 1 Part B

2022, Vol. 8 Issue 1, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಏಕಲವ್ಯ: ಸಮಕಾಲೀನ ಆಶಯಗಳು
ಡಾ. ಕೆ ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ
Pages: 75-80  |  Viewed: 469  Downloaded: 100
India
2
ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ವೈಜನಾಥ
Pages: 81-83  |  Viewed: 85  Downloaded: 42
India
3
ಯುದ್ಧಗಳು: ಸೈನಿಕರ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆ
ಶಿವಕುಮಾರ ಆರ್
Pages: 84-87  |  Viewed: 105  Downloaded: 61
India
4
ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಬಂಬೂ ಬಜಾರಿನ ಮೇದರ ಒಳಾಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ)
ಎಂ.ಎನ್. ಜಯಶೀಲ
Pages: 88-91  |  Viewed: 93  Downloaded: 38
India
5
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ತುಲಾನಾತ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ
Dr. Shivappa
Pages: 92-95  |  Viewed: 93  Downloaded: 42
India
6
ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ವಿಮಶ್ಮೆ
ಡಾ.ಕೆ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ
Pages: 96-99  |  Viewed: 87  Downloaded: 35
India
7
ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಗಣಕೀಕರಣ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
ಡಾ.ಕೆ.ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ
Pages: 100-103  |  Viewed: 94  Downloaded: 47
India
8
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ
ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಕಣಸೋಗಿ
Pages: 104-109  |  Viewed: 462  Downloaded: 68
India
9
"ಶರಣ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ": ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ
ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ ಮೆಳವಂಕಿ
Pages: 110-112  |  Viewed: 89  Downloaded: 43
India
10
ಕನ್ನಡ ಮಹಾಭಾರತಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಬಗೆ
ಡಾ. ರವಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ
Pages: 113-116  |  Viewed: 118  Downloaded: 70
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research