Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 9 Issue 1 Part A

2023, Vol. 9 Issue 1, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ನಿರಾಕರಣೆ
ಡಾ.ಎಸ್.ಸುಂದರೇಶ
Pages: 01-05  |  Viewed: 122  Downloaded: 85
India
2
ಆಧುನಿಕ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇಣುಕು ನೋಟ
ಡಾ. ಎಚ್. ಎಂ. ಮಹೇಶ್
Pages: 06-09  |  Viewed: 90  Downloaded: 47
India
3
ಸಮತಾ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹೋರಾಟ
ರುಕ್ಮವ್ವ ಶಂ ಮಂಟೂರ
Pages: 10-12  |  Viewed: 75  Downloaded: 40
India
4
ಭೂಮಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಪತ್ತು (ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗಗಳು)
ನವೀನಚಂದ್ರಬಿ, ಉಷಾ
Pages: 13-18  |  Viewed: 192  Downloaded: 37
India
5
ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣದ ಛಂದಸ್ಸು
ಡಾ. ಮಹೇಶ ಎ.ಆರ್
Pages: 19-22  |  Viewed: 61  Downloaded: 29
India
6
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸಂತೆಗಳ ಚಿತ್ರಣ
ಡಾ. ಎಂ ಚಿಕ್ಕಣ
Pages: 23-28  |  Viewed: 87  Downloaded: 35
India
7
ರಾಮಾಯಣ ದಶ೯ನಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮಹೋನ್ನತ ಪಾತ್ರ
ಡಾ.ರತ್ನಪ್ರಭಾ
Pages: 29-31  |  Viewed: 93  Downloaded: 51
India
8
ಅನ್ಯಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ-ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗುವ ವಸ್ತುಪರಿಕರಗಳು
ಸುಮಿತಾ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ
Pages: 32-36  |  Viewed: 52  Downloaded: 21
India
9
ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶಾಸನಗಳು
ಡಾ.ಬಸ್ತಿಯಂ ಪಾಯ್ಸ್
Pages: 37-42  |  Viewed: 55  Downloaded: 25
India
10
ಪುತ್ತೂರಿನ ಭಾμÁ ರಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ
ಡಾ.ಬಸ್ತಿಯಂ ಪಾಯ್ಸ್
Pages: 43-47  |  Viewed: 66  Downloaded: 27
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research