Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2023, Vol. 9 Issue 1, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ನಿರಾಕರಣೆ
ಡಾ.ಎಸ್.ಸುಂದರೇಶ
Pages: 01-05  |  Viewed: 26  Downloaded: 20
India
2
ಆಧುನಿಕ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇಣುಕು ನೋಟ
ಡಾ. ಎಚ್. ಎಂ. ಮಹೇಶ್
Pages: 06-09  |  Viewed: 16  Downloaded: 6
India
3
ಸಮತಾ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಹೋರಾಟ
ರುಕ್ಮವ್ವ ಶಂ ಮಂಟೂರ
Pages: 10-12  |  Viewed: 10  Downloaded: 4
India
4
ಭೂಮಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಪತ್ತು (ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗಗಳು)
ನವೀನಚಂದ್ರಬಿ, ಉಷಾ
Pages: 13-18  |  Viewed: 36  Downloaded: 10
India
5
ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣದ ಛಂದಸ್ಸು
ಡಾ. ಮಹೇಶ ಎ.ಆರ್
Pages: 19-22  |  Viewed: 10  Downloaded: 8
India
6
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸಂತೆಗಳ ಚಿತ್ರಣ
ಡಾ. ಎಂ ಚಿಕ್ಕಣ
Pages: 23-28  |  Viewed: 15  Downloaded: 6
India
7
ರಾಮಾಯಣ ದಶ೯ನಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮಹೋನ್ನತ ಪಾತ್ರ
ಡಾ.ರತ್ನಪ್ರಭಾ
Pages: 29-31  |  Viewed: 8  Downloaded: 5
India
8
ಅನ್ಯಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ-ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗುವ ವಸ್ತುಪರಿಕರಗಳು
ಸುಮಿತಾ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ
Pages: 32-36  |  Viewed: 13  Downloaded: 7
India
9
ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶಾಸನಗಳು
ಡಾ.ಬಸ್ತಿಯಂ ಪಾಯ್ಸ್
Pages: 37-42  |  Viewed: 6  Downloaded: 1
India
10
ಪುತ್ತೂರಿನ ಭಾμÁ ರಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ
ಡಾ.ಬಸ್ತಿಯಂ ಪಾಯ್ಸ್
Pages: 43-47  |  Viewed: 3  Downloaded: 1
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research