Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಭೂಮಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಪತ್ತು (ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗಗಳು)

2023, Vol. 9 Issue 1, Part A
ಭೂಮಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಪತ್ತು (ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗಗಳು)
Author(s): ನವೀನಚಂದ್ರಬಿ, ಉಷಾ
Abstract: ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡವು ಅನೇಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸುನಾಮಿ, ಭೂಕಂಪ, ಚಂಡಮಾರುತ, ಪ್ರವಾಹ, ಬರ, ಭೂಕುಸಿತಗಳು, ಬೆಂಕಿ ಮುಂತಾದ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಜೀವನದನಷ್ಟ, ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ದೂರಸಂವಹನದ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಂತಾದ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಅಡ್ಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ಅಡಚಣೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು, ಸಾರಿಗೆಅಡ್ಡಿ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿ. ಚಂಡಮಾರುತ ಮತ್ತು ಮಿಂಚು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯವೆಂದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ವರದಿಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇದು ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ/ ಆಸ್ತಿಗೆ, ಜನರ ಮೇಲೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಬೀರಿತು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಂಚಿನ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಮುಖ್ಯ ಚಾಲನಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಂಚಿನ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಉಜ್ಜ್ವಲತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಪ್ರದೇಶ ಎಂದುಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರವಾಣಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವು ತುಂಬಾ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಮೇಲಾಗಿ, ಜಾಲಬಂಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಹ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಿವಿಧ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತಗಳ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ವಾಯುಮಂಡಲದ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ನಡುವೆ ಅಬ್ಯಾಸವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಬಹುದು. ಮಿಂಚಿನ ಹಾನಿ ವೆಚ್ಚದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿತರಣೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪರಿಸರೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಊಹಿಸಿ, ಮಿಂಚಿನ ಹಾನಿಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ವಲಸೆ ಮತ್ತು ವೇಗವರ್ಧಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ವಾಯುಮಂಡಲದ ವಿಕಿರಣ ಶೀಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಬ್ಯಸಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಬಳಕೆಯು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ನಿರೋಧಕತೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವರವಾದ ಶಿಲಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ, ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತುಮಣ್ಣಿನ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ದೂರಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಅಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರವಾಗಿದೆ.
Pages: 13-18  |  142 Views  26 Downloads
How to cite this article:
ನವೀನಚಂದ್ರಬಿ, ಉಷಾ. ಭೂಮಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಪತ್ತು (ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗಗಳು). Int J Kannada Res 2023;9(1):13-18.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research