Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 8 Issue 2 Part B

2022, Vol. 8 Issue 2, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಬಲಾ ಕಲಾವಿದರು
ನಾಗಲಿಂಗ ತಿ. ಮುರಗಿ, ಡಾ. ಶಾಂತಾರಾಮ ಹೆಗಡೆ
Pages: 73-74  |  Viewed: 34  Downloaded: 15
India
2
ಪಂಪನ ನಾಡಪ್ರೇಮ; ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಗಳ ವಿವೇಚನೆ
ಡಾ. ಚನ್ನವೀರಯ್ಯ
Pages: 75-78  |  Viewed: 55  Downloaded: 38
India
3
ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು
ಪ್ರೊ. ಸುಶೀಲಾದೇವಿ ಬಿ ಬೆಟಗೇರಿ
Pages: 79-80  |  Viewed: 38  Downloaded: 21
India
4
ಶರಣರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ. ಎ, ಡಾ. ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಎಸ್. ಸಿದ್ದೇಶ್
Pages: 81-84  |  Viewed: 160  Downloaded: 43
India
5
ಕುವೆಂಪು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಭಾರತ’ದ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣ
ಡಾ.ರೂಪ ಎಂ. ಪಿ
Pages: 85-88  |  Viewed: 33  Downloaded: 16
India
6
ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಮಸೀದಿಗಳು: ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್
Pages: 89-93  |  Viewed: 35  Downloaded: 16
India
7
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ
Dr. Anantha S
Pages: 94-97  |  Viewed: 42  Downloaded: 24
India
8
ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಷೆಗಳ ಭಂಜನೆ ಭಗ್ನ ಚಿತ್ರಗಳ ʼ ಸೀತೆ ಮತ್ತು ಅಹಲ್ಯೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿʼ
ಬಾಲರಾಜು ಬಿ ವಿ
Pages: 98-100  |  Viewed: 29  Downloaded: 12
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research