Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 8 Issue 2 Part B

2022, Vol. 8 Issue 2, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಬಲಾ ಕಲಾವಿದರು
ನಾಗಲಿಂಗ ತಿ. ಮುರಗಿ, ಡಾ. ಶಾಂತಾರಾಮ ಹೆಗಡೆ
Pages: 73-74  |  Viewed: 81  Downloaded: 39
India
2
ಪಂಪನ ನಾಡಪ್ರೇಮ; ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಗಳ ವಿವೇಚನೆ
ಡಾ. ಚನ್ನವೀರಯ್ಯ
Pages: 75-78  |  Viewed: 112  Downloaded: 74
India
3
ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು
ಪ್ರೊ. ಸುಶೀಲಾದೇವಿ ಬಿ ಬೆಟಗೇರಿ
Pages: 79-80  |  Viewed: 88  Downloaded: 49
India
4
ಶರಣರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ. ಎ, ಡಾ. ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಎಸ್. ಸಿದ್ದೇಶ್
Pages: 81-84  |  Viewed: 303  Downloaded: 81
India
5
ಕುವೆಂಪು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಭಾರತ’ದ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣ
ಡಾ.ರೂಪ ಎಂ. ಪಿ
Pages: 85-88  |  Viewed: 89  Downloaded: 52
India
6
ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಮಸೀದಿಗಳು: ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್
Pages: 89-93  |  Viewed: 91  Downloaded: 44
India
7
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ
Dr. Anantha S
Pages: 94-97  |  Viewed: 96  Downloaded: 53
India
8
ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಷೆಗಳ ಭಂಜನೆ ಭಗ್ನ ಚಿತ್ರಗಳ ʼ ಸೀತೆ ಮತ್ತು ಅಹಲ್ಯೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿʼ
ಬಾಲರಾಜು ಬಿ ವಿ
Pages: 98-100  |  Viewed: 79  Downloaded: 36
India
9
ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು-ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ
ಡಾ. ಸರ್ವೇಶ ಬಿ.ಎಸ್
Pages: 101-103  |  Viewed: 53  Downloaded: 32
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research