Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 9 Issue 1 Part C

2023, Vol. 9 Issue 1, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳು
Dr. Basthyam Pais
Pages: 152-155  |  Viewed: 35  Downloaded: 18
India
2
ಪಂಪಭಾರತದ ಕರ್ಣ
ಉಮಾಶಂಕರ ಓ.ಎಂ.
Pages: 156-159  |  Viewed: 58  Downloaded: 44
India
3
ಆನಂದಕಂದರ ‘ವೀರಹಿಣಿ' ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಸಿಯತೆ
ಸುಭಾಷ ವಾಲಿಕಾರ, ಡಾ. ವಾಮದೇವ ಎಚ್. ತಳವಾg
Pages: 160-163  |  Viewed: 48  Downloaded: 9
India
4
ಪುತ್ತೂರಿನ ಜನಪದ ಐತಿಹ್ಯಗಳು
Dr. Basthyam Pais
Pages: 164-166  |  Viewed: 26  Downloaded: 6
India
5
ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿಂಬೂ - ಮುಂಬೂ
ರಂಗನಾಥ ಟಿ. ಎನ್
Pages: 167-170  |  Viewed: 30  Downloaded: 12
India
6
ಸ್ಥಳನಾಮ: ಕಬ್ಬಾಳು ಪದದ ನಿಷ್ಪತಿ
ಡಾ. ಸುರೇಶ ಕೆ.ಸಿ
Pages: 171-173  |  Viewed: 30  Downloaded: 13
India
7
ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಲಾವಿದರು
Dr. Basthyam Pais
Pages: 174-181  |  Viewed: 29  Downloaded: 8
India
8
ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ
Dr. Basthyam Pais
Pages: 182-191  |  Viewed: 30  Downloaded: 11
India
9
ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಲಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮೇಳಗಳು, ಕಲಾವಿದರು
Dr. Basthyam Pais
Pages: 192-195  |  Viewed: 28  Downloaded: 10
India
10
ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪøಶ್ಯತೆ
ಡಾ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮ. ಹಲಸಂಗಿ
Pages: 196-198  |  Viewed: 27  Downloaded: 13
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research