Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 8 Issue 4 Part B

2022, Vol. 8 Issue 4, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾದಕ ಬಾದಕಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ
ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ ಪಿ ಬಣಕಾರ, ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಕಣಸೋಗಿ
Pages: 85-87  |  Viewed: 25  Downloaded: 10
India
2
ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆ
ಡಾ. ಎಂ ಚಿಕ್ಕಣ
Pages: 88-91  |  Viewed: 34  Downloaded: 16
India
3
ಕರ್ನಾಟಕ ರಂಭೂಮಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಪರಿಚಯ
ಶಿವರಾಜ್ ಜಿ, ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ ಜಮದಂಡಿ
Pages: 92-95  |  Viewed: 20  Downloaded: 4
India
4
ಕುಂಚಿಟಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವ£
ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಡಿ ಬಿ
Pages: 96-99  |  Viewed: 15  Downloaded: 6
India
5
ನಾಗವರ್ಮನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ: ಸಂಸ್ಕøತಿ
ಡಾ. ಕೆ.ಸಿ. ಸುರೇಶ
Pages: 100-104  |  Viewed: 63  Downloaded: 10
India
6
ಚಿನುಅ ಅಚಿಬೆಯ ‘ಭಂಗ’ ಕಾದಂಬರಿ: ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಥನ
ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ
Pages: 105-108  |  Viewed: 11  Downloaded: 2
India
7
ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ
ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ
Pages: 109-114  |  Viewed: 18  Downloaded: 7
India
8
ಪತ್ರಗಳು-ಚಿತ್ರಗಳು: ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
ಡಾ. ಎಚ್. ಎಂ. ಮಹೇಶ್
Pages: 115-117  |  Viewed: 19  Downloaded: 5
India
9
ಚಂದ್ರಯ್ಯನಾಯ್ಡುರವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠ ವಚನಗಳು
ಡಾ. ಎಚ್. ಎಂ. ಮಹೇಶ್
Pages: 118-120  |  Viewed: 20  Downloaded: 6
India
10
ಸರ್ವಜ್ಞನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ
ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ.ಚನ್ನಗೌಡ್ರ.
Pages: 121-128  |  Viewed: 15  Downloaded: 1
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research