Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 7 Issue 4 Part A

2021, Vol. 7 Issue 4, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಮನೋಭಾವಗಳು ವೃತ್ತಿತೃಪ್ತಿಯೊಡನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭಾವದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ
ಡಾ.ಷಣ್ಮುಖ
Pages: 01-06  |  Viewed: 106  Downloaded: 65
India
2
ಸಾರ ಅವರ 'ಸಹನಾ'ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂರಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ
ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ
Pages: 07-19  |  Viewed: 91  Downloaded: 39
India
3
ಜನಪದ ಗಾದೆಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಪ್ರಜ್ಞೆ
ಡಾ. ಗಿರೇಗೌಡ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ
Pages: 20-22  |  Viewed: 146  Downloaded: 80
India
4
ಡಾ. ಪಂ. ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳವರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಅವಲೋಕನ
ಡಾ. ಎ.ಎಲ್.ದೇಸಾಯಿ
Pages: 23-26  |  Viewed: 105  Downloaded: 36
India
5
ಸತ್ಯಾನಂದ ಪಾತ್ರೋಟರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ನವಜೀವ£
ಡಾ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಡಿ.ಎಸ್
Pages: 27-30  |  Viewed: 67  Downloaded: 16
India
6
ಡಾ. ಕುಂ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ – ಬಂಡಾಯ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ
ಮಹೇಶ್ ಯು.ಸಿ.
Pages: 31-33  |  Viewed: 71  Downloaded: 28
India
7
Literary magazines and South Indian modern poetry
Dr. Balakrishna BM Hosangadi and Dr. Radhakrishna N Bellur
Pages: 34-36  |  Viewed: 161  Downloaded: 59
India
8
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು
qÁ. gÁd²æà J¸ï ªÀiÁgÀ£ÀÆgÀ
Pages: 37-41  |  Viewed: 122  Downloaded: 73
India
9
ಹೊನ್ನುಂಗುರ ಬೆಡಗಿನ ಇತಿಹಾ¸
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ.ಎ.ಬಿ.
Pages: 42-43  |  Viewed: 75  Downloaded: 22
India
10
ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಯೋಗೋದಯ
ಡಾ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ
Pages: 44-49  |  Viewed: 59  Downloaded: 20
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research