Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 7 Issue 4 Part A

2021, Vol. 7 Issue 4, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಮನೋಭಾವಗಳು ವೃತ್ತಿತೃಪ್ತಿಯೊಡನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭಾವದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ
ಡಾ.ಷಣ್ಮುಖ
Pages: 01-06  |  Viewed: 162  Downloaded: 100
India
2
ಸಾರ ಅವರ 'ಸಹನಾ'ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂರಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ
ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ
Pages: 07-19  |  Viewed: 150  Downloaded: 76
India
3
ಜನಪದ ಗಾದೆಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಪ್ರಜ್ಞೆ
ಡಾ. ಗಿರೇಗೌಡ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ
Pages: 20-22  |  Viewed: 199  Downloaded: 105
India
4
ಡಾ. ಪಂ. ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳವರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಅವಲೋಕನ
ಡಾ. ಎ.ಎಲ್.ದೇಸಾಯಿ
Pages: 23-26  |  Viewed: 167  Downloaded: 72
India
5
ಸತ್ಯಾನಂದ ಪಾತ್ರೋಟರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ನವಜೀವ£
ಡಾ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಡಿ.ಎಸ್
Pages: 27-30  |  Viewed: 131  Downloaded: 59
India
6
ಡಾ. ಕುಂ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ – ಬಂಡಾಯ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ
ಮಹೇಶ್ ಯು.ಸಿ.
Pages: 31-33  |  Viewed: 130  Downloaded: 63
India
7
Literary magazines and South Indian modern poetry
Dr. Balakrishna BM Hosangadi and Dr. Radhakrishna N Bellur
Pages: 34-36  |  Viewed: 251  Downloaded: 130
India
8
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು
qÁ. gÁd²æà J¸ï ªÀiÁgÀ£ÀÆgÀ
Pages: 37-41  |  Viewed: 260  Downloaded: 188
India
9
ಹೊನ್ನುಂಗುರ ಬೆಡಗಿನ ಇತಿಹಾ¸
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ.ಎ.ಬಿ.
Pages: 42-43  |  Viewed: 135  Downloaded: 55
India
10
ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಯೋಗೋದಯ
ಡಾ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ
Pages: 44-49  |  Viewed: 113  Downloaded: 49
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research