Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಗಿಕಗಳು

2021, Vol. 7 Issue 3, Part A
ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಗಿಕಗಳು
Author(s): ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ
Abstract: ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಭಾಷಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಜೀವದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅಂತರ್ಗತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಶಾಸನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು ಪ್ರದೇಶವೊಂದರ ಜನಜೀವನದ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ. ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕಗಳಂತಿರುವ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಮಾನವ ತಾನು ನಿಂತ ನೆಲೆಯನ್ನೇ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಊರು-ಬದುಕಿನ ಸಂಬಂಧ ಅವಿನಾಭಾವ. ಮಾನವ ಜೀವನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ನೆಲೆನಿಂತ ಊರು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ಜ್ಞಾನಶಾಖೆಗಳ ಆಕರಗಳಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ನೆಲಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಧಾತುವನ್ನು ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತವೆನಿಸಿದೆ.
Pages: 15-24  |  493 Views  93 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ. ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಗಿಕಗಳು. Int J Kannada Res 2021;7(3):15-24.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research